خیابان جمهوری، بعد از چهارراه استانبول، پارکینگ پروانه

۸ صبح الی ۵ بعد از ظهر


مرتبط:

1- پایگاه فرهنگی لوح (جمعه‌بازار در پارکینگ پروانه)