پرانتزباز-شماره‌ی پنجم [1389/06/30 ساعت 11:04 ب.ظ]

دو طرح برای روی جلد خبرنامه‌ی دانشجوی "پرانتزباز"-ویژه‌نامه‌ی ورودی‌های سال تحصیلی 89-90 برای دیدن عکس‌ها در سایز بزرگ‌تر روی عکس‌ها کلیک کنید...

و