تا به تا [1390/08/02 ساعت 09:59 ق.ظ]

معمولاً سعی می‌کنم قرینگی رو توی همه‌ی کارام حفظ کنم، اما این بار به دلیلی که خودم هم ازش سر در نمیارم از تا به تا بودن این جفت گوشواره خوشم اومده.
از صدف و مهره‌های فلز کوب توشون استفاده کردم به علاوه‌ی مهره‌های ریز و منجوق دوقلو.